a
PvdA S&D

Judith Merkies

Voor een slim, schoon en sociaal Europa

Strengere regels voor detachering werknemers

Vandaag stemde het Europees Parlement over een aanpassing van de regels rond de detachering van werknemers in andere lidstaten. "De interne markt met de vrijheid van werknemers heeft als keerzijde dat rechten van werknemers meer dan eens ondermijnd worden. Deze aanpassing moet in de eerste plaats werknemers beschermen en misbruik tegengaan. Dat kon een stuk ambitieuzer dan de voorstellen die nu aangenomen zijn, maar het is een begin. Het is nu aan de lidstaten om aanvullende maatregelen te nemen", aldus Judith Merkies, Europarlementariër.

Lees meer

geschreven op 16-04-2014 13:17

Europees Parlement verscherpt regels rond netneutraliteit

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met nieuwe regels die het open internet moeten beschermen. Judith Merkies, lid van het Europees Parlement namens de PvdA, is tevreden: "Dit is een onderwerp dat ongelooflijk sterk leeft bij de mensen. Na de slechte stemming van enkele weken geleden kregen we ongelooflijk veel reacties van burgers die zich zorgen maakten over de toekomst van het internet. Dat heeft zijn effect niet gemist. In de afgelopen weken zijn enkele zwakke bepalingen over netneutraliteit flink aangescherpt. Het open internet is met deze nieuwe wetgeving veiliggesteld."

Lees meer

geschreven op 03-04-2014 11:56

Strengere EU regels rond kerncentrales

Vanmiddag stemde het Europees Parlement voor strengere regels rond het beheer en de veiligheid van kerncentrales. "Deze wetswijziging is een direct gevolg van de ramp in Fukushima, ondertussen zo'n drie jaar geleden. De nieuwe regels moeten zorgen voor maximale veiligheid van de Europese kerncentrales", aldus PvdA-Europarlementariër Judith Merkies.

Lees meer

geschreven op 02-04-2014 18:30

Gezondheidsargumenten overschreeuwd door lobbyisten luide auto´s

Vandaag stemde het Europees Parlement in met een kleine vermindering van het geluid van voertuigen. "De rechtse fracties van het Europees Parlement stemden tijdens de onderhandelingen in met de lage ambities van de lidstaten op het vlak van vermindering van geluidsuitstoot. De lobby van de auto-industrie heeft duidelijk haar effect niet gemist."

Lees meer

geschreven op 02-04-2014 18:26

Een energiemarkt met de consument centraal! 3 snelle aanbevelingen voor wat de EU voor de consument kan doen

De in de jaren negentig ingezette liberalisering van de Europese energiemarkt zou leiden tot een grote energierevolutie, maar de consument heeft hier tot nog toe weinig vruchten van geplukt. Zo bleek ook gisteren op het jaarlijkse event van de European Photovoltaic Industry Association (EPIA) tijdens een debat over de rol van de consument in de interne energiemarkt. De Europese Commissie werd opgeroepen dringend actie te ondernemen om de consument beter te laten profiteren van een Europese markt.

Lees meer

geschreven op 20-03-2014 14:28